Generelt om computergrafik

For mange mennesker computer_graphicder ejer en computer, er grafik i en ordbog for sig selv, og de har ikke en særligt stor forståelse for, hvordan deres computer egentligt fungerer. Med dette indlæg forsøges der fra forfatterens side at sætte fokus på emnet computergrafik, som er en gren inden for datalogi, der har stor betydning for hvordan data visualiseres på computerskærme. Det er således henvendt til personer, der har en interesse i computere generelt, og som ønsker at lære en smule om computergrafik.

Hvad er computergrafik?

Computergrafik er som tidligere nævnt, et underemne inden for datalogi. Hvis man beskæftiger sig med computergrafik, arbejder man med at generere og danne digitale billeder, ved hjælp af en computer. Der er flere måder, som dette kan gøres på, men det sker typisk ved hjælp af en af følgende metoder:
* Ved hjælp af vektorgrafik
* Ved hjælp af rastergrafik

I dette indlæg vil de to ovenstående metoder behandles en smule overfladisk, i håbet om at der kan skabes en generel forståelse for hvordan det fungerer.

Vektorgrafik

Vektorgrafik anvendes ofte når der er tale om en tredimensionel computergrafik, og man anvender ofte polygoner, da det er en relativt god måde at vise tredimensionelle overflader på. Ved vektorgrafik vil man herefter kunne styre både farven, teksturen og belysningen på hver enkelt polygon. En af fordelene ved vektorgrafik er, at vektorgrafik sagtens kan skaleres uden at det går ud over kvaliteten.

Rastergrafik

Rastergrafik benyttes ofte til geografiske informationssystemer eller til satellitkameraer. Generelt kan man sige at rastergrafik handler om at lagre information, på en måde hvor det herefter kan aflæses som et billede på en computerskærm. Dette sker ofte i form af pixels, der er en række farvede punkter, der, når de sættes sammen, danner et billede på en computerskærm. En af ulemperne ved rastergrafik er, at kvaliteten falder hvis billedet forstørres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *