Om computerens historie

Hvad er en computer?

En computer kan kort og godt siges at være en datamaskine, hvilket nogle gange kaldes for en datamat. Dette vil sige at der er tale om en maskine, der automatisk kan udføre komplekse beregninger, og derfor i princippet kan løse meget komplekse problemer.

Computeren i et historisk perspektiv

De første computere kom frem i USA, Tyskland og England, et sted mellem 1940 og 1950. Disse computere byggede på teknologi, som man havde udviklet inden for regnemaskiner, der blev benyttet i forbindelse med forskning på daværende tidspunkt. Under 2. verdenskrig skete der en udvikling, hvor computeren blev benyttet til formål, der kunne hjælpe nationerne der v2277fc5838557bf63214425cefd49b85ar i krig. Forskningen blev således finansieret af staten, og som krigen skred frem, skete der store udviklinger på området.

Sideløbende med at computerteknologi blev udviklet til militære formål, var der ligeledes virksomheder, der forsøgte at udvikle teknologien til kommercielt brug, som for eksempel i private virksomheder. Dette er blandt andet en af grundene til, at de fleste mennesker den dag i dag har en eller flere computere i deres hjem.

Hvordan blev computeren udbredt til befolkningen?

Det faktum at en computer kan benyttes til at løse de fleste opgaver, er en af grundene til at de næsten findes i alle danske hjem i dag. En computer kan for eksempel konstruere et regnskab for en virksomheds løn, mens den samme computer i princippet kunne designe en atomreaktor. Mulighederne for hvad den kan benyttes til, er således i princippet uendelige. Det uendelige antal af muligheder hænger sammen med, at en computer i princippet kan opfattes som værende ufærdig, når den lige er blevet købt. Efter købet skal man nemlig forme den således, at den passer til ejeren eller brugerens individuelle behov, hvorved den kommer til at adskille sig, og dermed kommer til at løse andre opgaver, end de computere der er programmeret til andre formål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *