På denne side findes der en række artikler, der omhandler computere generelt. Det vil blandt andet være muligt at finde indhold, som fortæller om hvordan man kan optimere sin computer, samt hvilke fordele der kan være ved at gøre dette. Derudover vil der ligeledes være indhold, som fortæller den almene bruger om, hvordan man kan holde sin computer hurtig og fri for virus. Desuden vil der være indhold, der mere specifikt henvender sig til mindre dele af samfundet. Blandt andet vil der være indhold, som henvender sig til unge på ungdomsuddannelser, såvel som på de videregående uddannelser. I disse artikler vil man blandt andet kunne finde råd og information om, hvordan man vælger den rigtige computer til studiet, og hvad man helst bør kigge efter, når man skal til at vælge mellem de mange forskellige computere der findes på markedet.

Man vil desuden kunne finde indhold, der er mere specialiseret end de tidligere nævnte emner, der henvender sig mere til den bredere del af befolkningen. Man vil blandt andet kunne læse om computergrafik generelt, og hvordan de mange dele spiller sammen for at skabe det, som man kan se på en computerskærm.

Slutteligt vil man kunne finde indhold, som er af mere biologisk karakter, men som ligeledes omhandler computere. Der vil nemlig findes indhold som beskriver, hvad der sker i den menneskelige hjerne, når man spiller et givent computerspil. Her vil der blandt andet være fokus på både fordele og ulemper ved computerspil, og hvad man som menneske får ud af at spille et givent computerspil.